Jiuzhou Giải trí trực tuyến
Jiuzhou Giải trí Nguyễn Công Trứ, nhà đầu tư ngoài đó sẽ nói cho bạn nghe là từ thời khủng hoảng đến nay, không có cái cổ phiếu nào một năm lên 100% cả. Thậm chí, bạn có tin là chỉ trong năm 2008, 20% doanh nghiệp Việt Nam phá sản (tức là thua 100%, nếu không muốn nói là hơn nếu họ còn nợ ngân hàng, vân vân...) không? Tôi cho bạn biết như thế để bạn thấy là đầu mùa bạn gửi đi 00, nếu cuối mùa bạn thu về 00, 00 thậm chí là 00 đã là một thành công rồi. Đừng mơ mộng gửi đi 00, để rồi cuối năm có tiền mua con BMW. Đó là suy nghĩ chết người đấy.Jiuzhou Giải trí xo so online

Jiuzhou Giải trí